Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 06/03/2020 in all areas

  1. 1 point
    Jak znam życie to pewnie albo zostaną takie szare albo zrobią sie z nich tak zwane dalmatyńczyki czyli szare w czarne kropki . Czasem też bywa tak że takie dalmatyńczyki z po jakimś czasie zabarwiają się coraz bardziej na czarno . Dodałem Ci foto jak to mniej więcej może wyglądać


  • Newsletter

    Want to keep up to date with all our latest news and information?

    Sign Up
×