Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 05/14/2020 in all areas

  1. 1 point
    Minęło kilka dni... Co mogę powiedzieć. Po wymianie filtra woda (mogę śmiało powiedzieć) już po jednym dniu się poprawiła, teraz jest już praktycznie jak świeżo nalana z kranu także DavyJones dziękuję Ci za wszelkie rady, okazały się bezcenne


  • Newsletter

    Want to keep up to date with all our latest news and information?

    Sign Up
×